Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams – Toàn Bộ Chức Năng

Microsoft Teams là nền tảng hợp nhất cho cộng tác và trao đổi trực tuyến. Bao gồm khả năng thực hiện họp qua video call, lưu trữ tài liệu và tích hợp ứng dụng khác. Dịch vụ Microsoft Teams đi kèm với bộ công cụ văn phòng Office 365 của công ty. Các tính năng[…]

Khóa học sử dụng Email chuyên nghiệp

Nếu bạn muốn biết cách sử dụng Gmail, Chúng tôi có rất nhiều hướng dẫn hay cho bạn. Chúng tôi thậm chí còn có những video hướng dẫn của Gmail để giúp bạn học được nhanh hơn nữa. Giúp bạn tìm hiểu cách sử dụng Gmail là lý do tại sao chúng tôi tạo ra[…]