Hiếu thường sử dụng những bản nhạc có thể giúp giải tỏa sự căng thẳng, và mệt mỏi trong cuộc sống và công việc. Những bản nhạc thiền hiệu quả có khả năng trị liệu tâm lý Hiếu đã chọn lọc và tổng hợp những bài nhạc thiền này trong trang này để tiện trong quá trình sử dụng.