7 cách đánh dấu thư mục yêu thích của bạn trong Windows

Tạo dấu trang cho các thư mục yêu thích của bạn nếu bạn cần truy cập nhanh vào chúng trong Windows. Dưới đây là một số phương pháp bạn có thể thử. Hệ thống tệp Windows có thể phức tạp, với các thư mục nằm rải rác khắp nơi và thậm chí bị chôn sâu dưới[…]